مکتب قم معاصر

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نگارش‌ کتابی مهم به‌ نام‌ «درر الفوائد» که‌ به‌ داشتن‌ سبک‌ بدیع‌ و طرح‌ جدید اشتهار یافت، مکتب اصولی قم را شکل داد.

ساده‌ نگاری مباحث‌ اصولی و دوری از پیچیده‌ ساختن‌ مباحث‌ و اجتناب‌ از اغلاق‌، زدودن‌ دقت های‌ فلسفی و عقلی محض‌ از مباحث‌ اصول و جایگزین‌ کردن‌ بنای عقلا و عرف‌ خردمندان‌ در ساختار قواعد اصولی و ارائۀ راهکارهای عرفی منطبق‌ با ذوق‌ سلیم‌ در مبانی استنباط‌ احکام‌ شرعیه‌، برخوردی نو با مباحث‌ عمیق‌ و مشکل اصول‌ و طرح‌ استدلالات‌ جدید برای اثبات‌ رأی مختار، از ویژگی­های عمدۀ این‌ مکتب‌ اصولی به شمار می آید.

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی