مهدویت؛ حلقه اتصال مسلمین

در شرایط فعلی وحدت مسلمین لازم است.

یکی از حلقه های اتصال، اعتقاد به وجود مهدی علیه السلام است که همه مسلمین به آن اعتقاد دارند.

همه مسلمین بر این اتفاق نظر دارند که مهدی باید ظهور کند و حکومت الهی را برپا کند و عالم را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه همه جا را ظلم و جور فراگرفته باشد.

این می شود حلقه اتصال.

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی