از مستعمرگی تا استقلال

رژیم پهلوی به معنی واقعی کلمه مستعمره ی آمریکا بود.

سرمایه های ایران توسط دولت آمریکا به ثمن بخس غارت می شد و نخست وزیر با رضایت آنان انتخاب می شد؛ شاه مطیع و فرمان‌بردار انگلیس و آمریکا بود.

استعمار هنوز ادامه دارد و آمریکا حکام کشورهای عربی را می دوشد.

هم اکنون آمریکا به دنبال وابستگی ایران است؛ آیا شرافت انسانی اجازه می دهد که به استقلال و اقتدار بین المللی ایران چوب حراج بزنیم و به دوران استعمار عصر پهلوی بازگردیم؟

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی