فلسفه روزه

روزه دو فلسفه مهم دارد:

فلسفه اولش همان است که قرآن می فرماید که روح تقوا را زنده می کند.

اینکه در این روزهای طولانی از خوردن غذا نوشیدن آب و سایر لذایذ جسمانی خودداری می کند، سبب می شود که اراده او قوی و عقل او مسلط بر نفس شود؛ حقیقت تقوا همین است؛ روح از این روزه بهره می گیرد و تعالی پیدا می کند.

و دیگر اینکه در چنین شرایطی به فکر نیازمندان و کسانی که شب گرسنه می خوابند می افتد. بنابر این به یاری نیازمندان می شتابد و از حقیقت و فلسفه روزه بهره مند می شود.

نظرات

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی